Konseptet

Næringshagen er en samlokalisering av virksomheter der en ønsker å bygge opp et profesjonelt, faglig og sosialt miljø, og der etablereren gis gunstige oppstartsvilkår.

Hadelandshagen er en synlig og samlende fellesaktør for næringslivet. Gjennom Hadelandskonferansen, nettverkssamlinger, frokostmøter, et variert kurstilbud og ulike andre arrangementer er det etablert møteplasser for næringsliv og det offentlige. Hadelandshagen tilbyr nettverk og bistand til næringslivet som for eksempel rådgivning, styrekompetanse og syretesting. Vi har gode fasiliteter for møter og samlinger sentralt i regionsenteret i Gran og på Harestua.

Hadelandshagen er næringslivets representant i forskjellige råd og utvalg.

Historien

Hadelandshagen ble etablert i 2008 med initiativ fra Gran og Lunner kommune med støtte fra Oppland Fylkeskommune. Gran og Lunner kommune eier i dag tilsammen 34% av Hadelandshagen, resten eies av privat næringsliv i vår region.

Hvem er vi?

Daglig leder: 

Dagfinn Edvardsen

Dagfinn Edvardsen har bakgrunn som selvstendig næringsdrivende. Han er gründer av Mix-kjeden og bakgrunn fra kjededrift i Norgesgruppen, Expert og Torshov Bilrekvisita.

Tlf: 908 89 767

Epost: de@hadelandshagen.net

Forretningsutvikler:

Erik Schjerven

Erik Schjerven er sivilmarkedsfører med bakgrunn fra markedsføring, salg og digitale medier. Han bistår etablerte virksomheter med forretningsutvikling og gir veiledning til enkeltpersoner som vurderer eller skal starte egen virksomhet

Tlf: 991 52 098

Epost: es@hadelandshagen.net

Konsulent: 

Ole Næss

Ole Næss er utdannet økonom og eiendomsmegler. Han har varierende yrkesbakgrunn fra bl.a. Obos, Eiendomsmegler 1 og selvstendig næringsdrivende.

Tlf: 952 44 411

Epost: on@hadelandshagen.net

 

Styret

Styreleder: Øyvind Rønningen

Styremedlemmer: Tormod Hval, Bente Sønsteby Klæstad, Hanne Thoen, Roy Hansen og Sigmund Hagen

Varamedlemmer: Lillann Gulbrandsen og Torstein Brandrud

Våre aksjonærer

 • Gran Kommune
 • Lunner Kommune
 • Hapro
 • Varig Hadeland Forsikring
 • Sparebank 1 Ringerike Hadeland
 • Marcello Consulting
 • Linstad Eiendom AS
 • Hadeland AS
 • Solhaugen Miljøhjem
 • Mediehuset Andvord AS
 • Hadar AS
 • Arja Eiendomsutvikling AS
 • Programinvest AS
 • Øistad Eiendom AS
 • Nordea Bank Abp
 • Gran Almenning
 • Lunner Almenning
 • Hadeland Energi AS
 • Gran Handel og Håndverk
 • Granberg og Nordengen AS

Våre aktive støttespillere

 • Næringsstiftelsen Sparebank 1 Ringerike Hadeland
 • Varig Hadeland Forsikring
 • Hapro
 • Sparebank 1 Ringerike Hadeland
 • Røysumtunet
 • Å Energi
 • Viken Fiber
 • Lunner Almenning
 • Lunner kommune
 • Gran kommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Hadeland IPR

I tillegg har vi en rekke samarbeidspartnere på de ulike arrangementene som gjennomføres