• Siste nytt & arrangementer

  Hadelandshagen arrangerer en rekke kurs, møter og større samlinger gjennom året. Alle våre kurs arrangeres i Storgata 15 i Gran sentrum dersom ikke annet er spesifisert.

  broken image

  Programmet for Hadelandskonferansen 2023 er klart!

  Årets tema: sosial bærekraft

  Programmet for ÅRETS utgave av Hadelandskonferansen er klart, og fokus for 2023-utgaven er SOSIAL BÆREKRAFT:

  Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. For å få til dette må vi nettopp skape et samfunns- og ikke minst arbeidsliv med rom for alle, en mangfoldig yrkesarena.

  Årets program gir perspektiver på dette fra en god line-up av dyktige foredragsholdere.Konferansen finner sted fredag 17. november, som alltid i Hadeland kultursal.

   

  Billetter kan du bestille her: https://forms.gle/cwLYFhiZE1QpRYWT8

  broken image

  Har du en god forretningsidè?

  Da kan du søke om investeringsmidler!

  Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet? Da kan du søke om investeringsmidler fra
  SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

  Søknadsfrist: 1. februar, 15. april og 1. oktober.

  Til søknad her

  broken image

  Hadelandskonferansen 2022

  Fredag den 18. november - Kultursalen, Gran

  Hadelandskonferansen 2022 årets program!

   

  Håper vi ses fredag 18. november.

   

  Tema i år er: Klar ferdig bærekraft! – Grønn eller forsvinn?

  FNs bærekraftsmål vil framover definere foretningsmodellene, investeringene, handlingene og livene våre på en måte vi ikke helt har skjønt omfanget av.

   

  Hadelandskonferansen 2022 gir deg innblikket som gjør at du aldri igjen vil tvile på hvorfor bærekraft er viktig. Innblikket som gjør at du som leder, ansatt og menneske finner din rolle i en felles dugnad for fremtiden ingen av oss har råd til å overse.

   

  Billetter får du på:

  https://hadelandskonferansen.no/program/

   

  I samarbeid med:

  Hadeland

  Lunner kommune

  Jevnaker kommune

  Gran kommune

   

  Takk til våre sponsorer:

  SpareBank 1 Ringerike Hadeland

  Viken Fiber

  Lunner Almenning

  Avisen Hadeland

  Artisti

  Braathe

  G3 Gausdal Treindustrier SA

  Glitre Energi

  Røysumtunet

  Innlandet fylkeskommune

   

  https://hadelandskonferansen.no

  FREDAG 18. NOVEMBER

   

   

  broken image

  Er du nysgjerrig på hvordan du kan gjøre Hadelandsnaturen til et levebrød? Bli med på inspirasjonsworkshop!

  30. august fra kl 11 - 1530

  Hadeland er fantastisk! Det vet alle - i hvert fall alle vi som bor her. Opplevelsesnæringen blomstrer - i Norgeog i verden. På Hadeland har vi landskapet, kulturen og attraksjonene, en kort tur fra store markeder som Osloog Gardermoen. Kan vi utvikle mer næring basert på opplevelser, akkurat her vi bor, som er bærekraftige bådefor regnskapet og for naturen? Kan du skape din egen drømmearbeidsplass, med marka eller kulturlandskapet som utgangspunkt?


  I samarbeid med Visit Innlandet og Innovasjon Norge, vil Hadelandshagen inspirere deg og andre på Hadelandsom er nysgjerrig på å starte opp eller utvikle en opplevelsesbedrift, til en inspirasjonsworkshop. Det blir fore-drag fra Oslo Hiking og Fossen friluft, etablerte virksomheter fra våre nabokommuner, som forteller om hvor-dan de gjorde det. Du får gode råd fra Innovasjon Norges Haaken Christensen om utvikling av bærekraftig na-turbasert reiselivnæring. Og minst like viktig, det blir mulighet til å møte og prate med andre med sammedrøm som deg selv!

   

  Oppmøte er gratis og alle er velkommen - om du vil lage aktiviteter eller mat, besørge overnatting, holde kurs -om du er etablert eller bare har en ide eller drøm - kanskje kan vi hjelpe hverandre til bedre opplevelser og smartere løsninger?

   

   

  STED:

  Sagparken på Harestua, Hadelandshagens lokaler i 5. etasje, Vanneboes veg 205, 2743 Harestua 
   

  broken image

  Bærekraft Hadeland

  Har din virksomhet en plan for hvordan gå bærekraftig og lønnsomt inn i framtiden?

  Hadelandshagen inviterer lokale virksomheter med inn i det treårige prosjektet Bærekraft Hadeland, som går fra høst 2022 til høst 2024.

  Dette er en unik mulighet for din virksomhet til å rigge seg for framtiden og sikre at drift og utvikling er tilpasset det grønne skiftet.


  Mål

  At næringslivet på Hadeland skal gå bærekraftig og lønnsomt inn i framtiden

   

  Tidsperiode

  2022 – 2024 (tre år)

  Målgruppe/deltagere

  Lokalt næringsliv og andre aktører i regionen
   

  Gjensidige forpliktelser i prosjektet
   

  For Hadelandshagen

  • Gjennomføring av aktivitetsplan og finansieringsplan.

  • Markedsføring av deltagende bedrifter.

  For den deltagende bedriften

  • To ansvarlige i hver bedrift til å følge opp den enkelte virksomhets prosjektarbeid

  • Tilstedeværelse ved de fysiske arrangementene
    

  Du får mer informasjon og detaljert tidsplan gjennom å ta kontakt med Dagfinn Edvardsen på:
  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net
  eller
  9088 9767

   

   

  broken image

  Nysgjerrig på hvordan hytteutbygging i Gran kan bidra til næringsutvikling?

  Tirsdag 26. april kl 19 på Gran bibliotek

  Vi inviterer til Hyttefokus på Gran bibliotek tirsdag 26. april kl 19.

   

   

  Arrangementet er gratis - og påmelding skjer via e-post til:

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  Hyttefokus – TIRSDAG 26. APRIL KL 19 på Gran bibliotek

   

  Agenda 19:00 Velkommen til fokus på hytteutbygging. «Hva er verdiskapingspotensialet i hyttebyggingen i Gran kommune?» 

   19:10 Innledning ved Kjell Ove Solbakken, leder i Norsk Turistutvikling

  19:40 Hva har hyttebyggingen betydd for Ringebu kommune ved Frode Martinsen, næringssjef.

  20:00 Paneldebatt 

  Deltagere: Randi Thorsen, Willy Westhagen, Pål Arne Oulie, Morten Moe, Liv Kristin Lyngstad, Jul Tore Kittelsrud, Lars Olav Jensen (BTA) og Liv Ragnhild Heier (Lygnalia)

   

  Konferansier og debattleder for kvelden er Sigmund Hagen

   

  Sted: Gran bibliotek, Skolelia 3, 2750 Gran

   

  Enkel servering.

  Velkommen!

   

  PÅMELDING:

  via e-post til: dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

   

  broken image

  Kommunal kompensasjonsordning Gran kommune - VII

  Sjekk om din bedrift er søknadsberettiget

  Kommunal- og distriktdepartementet har tildelt Gran 419 000 kroner som oppfølging av Stortingets budsjettvedtak 24. januar 2022 vedrørende kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68.

   

  Hvem kan søke

  Formannskapet innstilte (f-sak 12/22, 31. mars) til kommunestyret at andre søknadsrunde 2022 kunngjøres med følgende prioritering:

   

  Bedrifter med næringskoder:

  79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet,

  82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet,

  90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning og

  93 Sports- og fritidsaktiviteter (uten idrettslag og -klubber).

  I saksframlegget presiseres det at denne prioriteringen innebærer at søknader fra overnattings- og serveringsbedrifter avvises i denne tildelingsrunden.

   

  Virksomheten  ha forretningsadresse i Gran kommune.

  Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

  OBS! Følgende kan ikke søke: Bedrifter som er under konkursbehandling eller under avvikling, kan ikke søke. Ideelle selskaper og organisasjoner som ikke har profitt som formål og/eller forutsetning, eller virksomheter som er en del av, eller blir fullfinansiert av, kommunen, kan heller ikke søke. Dessuten gjelder fortsatt kravet om at virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ikke kan tildeles støtte. Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.

   

  Hva det kan gis tilskudd til

  Tilskudd kan gissom kompensasjon for direkte eller indirekte tap og merkostnader som følge av koronarestriksjonene. Virksomheter kan kan søke på grunnlag av dokumentert tap og/eller merutgifter i perioden 1.1.2021-31.1.2022.

  Tildeling:

  · Tilskudd blir tildelt med grunnlag i den nasjonalt notifiserte kompensasjonsordningen til lokale virksomheter under "Temporary Framework" avsnitt 3.1 Limited amounts of aid.

  · Tildeling skjer innenfor tildelte midler fra KMD, 419 000 kroner. Dersom det søkes om mer støtte enn denne rammen, fordeles midlene på godkjente søknader forholdsmessig til dokumentert tap/merutgift. Ingen virksomhet kan få større stønad enn 100 % av dokumentert tap/merutgift.

  Krav til søknaden:

  · Søker må dokumentere hvordan og i hvilken grad virksomheten er påført tap og ekstrakostnader som følge av inngripende smitteverntiltak i perioden 1.1.2021-31.1.2022. Beskrivelsen må vise hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader, og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet. (Vedlegget lastes opp i søknadsskjemaet.)

  · Regnskap for desember 2021 og januar 2022 vedlegges som dokumentasjon sammen med regnskap for desember 2019 og januar 2020. (Last opp i søknadsskjemaet)

  · Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet) de tre siste årene. Også tidligere mottatt støtte fra Gran kommune skal rapporteres her.

  Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt.

  · Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet)

  Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.

   

  Slik søker du

  Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt via www.regionalforvaltning.no.

  Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Gran» i søkefeltet og velg «Gran kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning nr. 1 2022».

   

  Vi anbefaler deg å gå igjennom den digitale veiledningen for søker før du fyller ut søknadsskjema. Digital veiledning til søkere.

   

  Har du bruk for teknisk bistand med søkeportalen, må du henvende deg til portalens brukerstøtte. Vær oppmerksom på krav om dokumentasjon som skal følge søknaden som vedlegg. (Lastes opp i søknadsskjemaet.)

  Fyll ut søknadsskjemaet så nøyaktig som mulig. Husk å laste opp vedleggene som omtalt over.

   

  For alle søknader er det en forutsetning at de er innenfor regelverket for den nasjonalt notifiserte ordningen. All informasjon som oppgis, er offentlig informasjon.

  Ta kontakt om du trenger veiledning i søkeprosessen. Hadelandshagen AS kan også bistå.

  Kontakt portalens brukerstøtte om du trenger hjelp med portalen, innlogging o.a.

   

  Søknadsfrist 6. mai 2022 (kl. 23.59)

  Et eventuelt tilskudd vil bli utbetalt så snart som mulig etter tildelingsbrevet er sendt. Det skal ikke sendes utbetalingsanmodning fra søker som har fått tilskudd.

   

  Kontakt

  Kontaktperson i Gran kommune er Leif Arne Vesteraas leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no 

  Kontaktperson i Hadelandshagen AS er Dagfinn Edvardsen dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

   

  broken image

  Husk å søke SkatteFUNN innen garantifristen 1. september!

  17. august

  SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten. Du finner informasjon om ordningen her: SkatteFUNN

   

  SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:

   

  • Bedriften din skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Bedriften har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen
  • Bedriften din har nytte av resultatet

   

  Bedrifter kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.


  Du kan se opptak av årets SkatteFUNN-webinarer her: Opptak av gjennomførte webinarer og digitale kurs (skattefunn.no)

   

  Ta gjerne kontakt med våre bransjeansvarlige saksbehandlere, du finner info her: Bransjeansvarlige saksbehandlere (skattefunn.no)

   

   

  broken image

  Gründerkveld med Innovasjon Norge - Nettopp startet eller nysgjerrig på å starte egen virksomhet?

  15. oktober

  Lyst til å møte andre gründere? Nysgjerrig på historiene til de lokale selskapene Hageglede og Eplast? Spent på hvilke økonomisk ordninger Innovasjon Norge og Næringsstiftelsen kan tilby?

  Vi inviterer til faglig og sosial kveld hos oss, din lokale næringshage. Du blir kjent med oss som jobber her og vårt tilbud, du møter to andre gründere i regionen og får snakke med støttespillere som kommer til nytte i oppstartsfasen

   

  Dørene åpner 1830. Programmet starter kl 19.


  Det blir enkel servering av mat og drikke.

   

  Meld deg på gjennom å fylle ut dine detaljer her:
  https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZeEqBi.../viewform

   

  Eventet er selvsagt gratis. Grunnet Covid-19 er det begrenset antall plasser.

   

  Velkommen til oss i Hadelandshagen!

  broken image

  Grønn framtid - støtte til grønne prosjekter og ideer (MERK! Gjelder kun for Gran kommune)

  8. september

  Innlandet fylkeskommune lyser ut midler ifm støtteordningen "Grønn Framtid" - og sier om ordningen:

   

  "Føremålet med ordninga er å stimulere til innovasjon, sysselsetjing og miljøgevinst ved å støtte grøne prosjekt og idéar. Både eksisterande bedrifter og privatpersonar som vil utvikle ein idé kan søkje om finansiering. Les meir om ordninga her. Søknader skal sendast via regionalforvaltning.no, sjå informasjon i søkjeportalen her."

   

  For å stimulere til omstillinga fylkeskommunen skal gjennom er det satt av 45 millioner kroner. Ordningen skal gi liv til alle de grønne løsningene som næringslivet i (tidligere) Oppland sitter på.

   

  Merk at ordningen kun gjelder for bedrifter og privatpersoner hjemmehørende i Gran kommune.

   

  Søknadsfristen er 15. oktober. Ta gjerne kontakt med oss i Hadelandshagen for råd og tips i søknadsprosessen

   

   

  broken image

  AVLYST - KURS VARME ARBEIDER HADELANDSHAGEN

  24. mars 2020 kl 09.00-15.30

  Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

   

  SMG skolen tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om sertifisering.

  Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. I tillegg til norsk, kan vi også tilby engelskspråklige kurs på forespørsel.

  Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

   

  Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
  – Varme arbeider som brannårsak
  – Brannteori
  – Brann og brannslukking
  – Valg av slukkemidler
  – Førstehjelp ved brannskader
  – Aktuelle lover, forskrifter og regler
  – Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

   

  Praktisk informasjon: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider. Forøvrig sørger SMG skolen for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

   

  Krav til forkunnskaper: Deltakerne må beherske norsk skriftlig og muntlig.

   

  Pris: Totalprisen på kurset er kr. 1.700,- pr deltaker. Prisen inkluderer enkel servering, kursmateriell og slokkeøvelse fra Norsk Brannvernforening. Kursbevis på app kommer i tillegg.

   

  Melder dere på flere enn 3 deltakere fra samme firma blir prisen kr.1500-, + kursbevis på app.

   

  KURSDATO : 24 MARS 2020

  KURSTID : 0900-1530

  ANTALL PLASSER PÅ KURSET 25

  KURSSTED: HADELANDSHAGEN, GRAN.

   

  For påmelding : stig@smgkurs.no eller på tlf: 41692227

  broken image

  Hadelandskonferansen

  Hadeland videregående skole 20. november 2020

  Hadelandskonferansen arrangeres årlig og har vært en stor suksess siden oppstarten i 2011. Konferansen er både til inspirasjon og fungerer som en møteplass for alle som bryr seg om Hadeland.

  Klikk her for mer informasjon om årets konferanse

  broken image

  Vi inviterer til frokostsamling på Hapro.

  19. februar 2020 fra kl 09.00 til 12.00

  •Petter Strandli holder foredrag om arbeidsglede, trivsel, motivasjon og engasjement. Han er veldig inspirerende, bruker mye humor og hans levende og uformelle stil forsterker hans viktige budskap.

   

  •Adm dir Tor A Giæver forteller om snuoperasjonen i Hapro og viser i tillegg rundt i bedriften.

   

  •Omvisning i det nye næringsområdet til Gran kommune i Mohagen sør.

   

  Onsdag 19. februar kl 09.00 - 12.00 hos Hapro. Det serveres lunsj.

   

  Påmelding til dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  Pris inklusive bevertning kr 490,- +mva.

   

  Programmet har som målsetting å etablere en uformell arena for næringslivet på Hadeland. Vi har av den grunn ikke laget en stramt timet agenda, men ønsker at det skal være «løs snipp» med rom for tilpasninger.

   

  broken image

  Ettermiddagsmøte om bærekraftige bygg i tre

  29. januar 2020 kl 17.00 til 19.00

   

  Den 29. januar 2020 inviterer vi eiendomsutviklere, små og mellomstore bedrifter i bygge-næringen, byggmestere og underentreprenører til ettermiddagsmøte om bærekraftige bygg i tre. Målsettingen er å øke kompetansen på bærekraftig byggeri for offentlige og private byggherrer, samt flere bygg med fokus på miljø, klima, innovasjon og økonomi i samarbeid med næringslivet.


  Interreg prosjektet The Bioeconomy Region sammen med Landsbyen Næringshage er arrangør.

   

  Det vil bli servert pizza, brus, kaffe og te fra kl.17:00.

   

  Se program.

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/ffb58411-4d80-4165-95eb-cf9c03f54ee3/Invitasjon til ettermiddagsmøte moderne trebyggeri Gran 29.01.20.pdf?id=207073

   

  Spre gjerne invitasjonen til andre i ditt nettverk.

   

  Gratis deltakelse,

  Påmelding innen 25. Januar 2020 til:

  Lene Nordby Selnes,48109918, lene@landsbyen-nh.no

   

  broken image

  Klimakrisa!

  Hvordan kan næringslivet på Hadeland bli grønne fyrtårn og samtidig skape grønne verdier?

  10. oktober

  Vi er midt i det mange kaller en klimakrise og må omstille oss i det grønne skiftet, For å nå «1,5 grads-målet» må vi redusere klimagassutslippene våre radikalt de kommende årene. Dette krever kraftige og omfattende endringer. Det viktigste klima-tiltaket vi kan gjøre i Norge er en videre elektrifisering av energibruken vår. Men det haster!

   

  Adm dir i Glitre Energi Nett Tore Morten Wetterhus snakker om framtida.
  Klimapådriver Kristin Molstad fra Regionrådet for Hadeland forteller om mulige støtteordninger.
   

  Torsdag 10. oktober kl 18.30 - 22.00 hos Peppes Pizza i Brandbu.
   

  Pris inklusive bevertning kr 490,- +mva.
   

  Programmet har som målsetting å etablere en uformell arena for næringslivet på Hadeland. Vi har av den grunn ikke laget en stramt timet agenda, men ønsker at det skal være «løs snipp» med rom for tilpasninger.

   

  Påmelding til Dagfinn Edvardsen på 908 89 767 eller

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  broken image

  Verneombudskurs - 2 dager

  25. og 26. september 2019

  HMS opplæringen Norge AS og SMG skolen avholder verneombudskurs over en og en halv dag i Hadelandshagen.

   

  INFORMASJON OM VÅRT VERNEOMBUDSKURS – SMG EIENDOMSSERVICE AS.

   

  Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.
  Godt fungerende verneombud er helt avgjørende for å få til et godt systematisk og forebyggende HMS arbeid, sier fondsstyrets leder og regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo.
  Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

   

  Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
  – Arbeidsmiljøloven (AML)
  – HMS Forskriften
  – Verneombudets oppgaver og plikter
  – Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  – Målrettet HMS arbeid
  – Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
  – Psykososialt arbeidsmiljø
  – Vernerunder, kartlegging og oppfølging
  – Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
  – Internkontroll

   

  Målgruppe:
  Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.
  Krav til forkunnskaper: Ingen

   

  Praktisk informasjon:
  Kurset avholdes over to dager, fra kl. 08.00 — 17.00 den 25.9 og kl. 08.00-1130 den 26.9.

  Vi sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

   

  Pris:
  Kr. 3.990,- pr. person for begge dagene og inkluderer kursmateriell, enkel servering og utstedelse av kompetansebevis.

   

   

  HMS OPPLÆRINGEN NORGE AS - SMG -SKOLEN

  Tlf : 41692227

  www.hmsopplaringen.no

  For påmelding : stig@hmsopplaringen.no

   

  broken image

  HMS kurs for daglig leder

  26. september kl.12.00-16.00

  HMS OPPLÆRINGEN NORGE AS - SMG -SKOLEN arrangerer HMS kurs for ledere torsdag den 26. september kl.12.00-16.00 hos Hadelandshagen i Gran.

   

  Kurset holdes i Hadelandshagen sine lokaler: Storgata 15, 2750 Gran

  HMS KURS FOR DAGLIG LEDER.

   

  Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

  HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

   

  Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i HMS-kurs for ledere:
  – Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  – Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  – Roller i HMS arbeidet
  – Krav til arbeidsmiljø
  – Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  – Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

  - Relevante nettsider i HMS arbeidet

   

  Krav til forkunnskaper: Ingen

   

  Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 12.00 — 16.00, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

   

  Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.990,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, enkel servering og utstedelse av kompetansebevis.

   

  HMS OPPLÆRINGEN NORGE AS - SMG -SKOLEN

  Tlf : 41692227

  www.hmsopplaringen.no 

   

  For påmelding : stig@hmsopplaringen.no

   

  broken image

  Gründertreff

  Har du en bedriftsidé? Eller har du bare lyst til å vite mer om å starte egen bedrift?
   

  Vi inviterer til en faglig og sosial kveld i Hadelandshagen - din lokale næringshage. Du blir kjent med oss og vårt tilbud, du møter andre gode hjelpere og andre

   

   

  PROGRAM

   

  • Vi ønsker velkommen, og forteller litt om vårt gründertilbud
   Dagfinn Edvardsen, leder i Hadelandshagen og Kari Isingrud, etablererveileder
    
  • To lokale gründere forteller sin oppstartshistorie
    
  • Mat og prat om hva som skal til for å lykkes med egen bedrift
    
  • Tips og tilbud til gründere
   Anne Cathrine Morseth fra Innovasjon Norge
    
  • Finansiering og tilskudd
   - Dag Engen, Sparebank 1 Ringerike Hadeland næringsstiftelse
    
  • Speed dating med Innovasjon Norge, næringsstiftelsen og gode hjelpere fra Hadelandshagen

   

  Tid: 24.09.2019, kl. 18.30-21.30

  Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

              

  Gratis mat og drikke.
   

  Informasjon og påmelding:
  kari.isingrud@hadelandshagen.net

  Tlf: 92 83 26 07

   

  Følg med på facebook

   

   

  broken image

  Med Hadeland inn i fremtida!

  4. april kl 19.00 - 21.00 i Hadelandshagen

  Hva skjer med Hadeland når Lunner og Jevnaker går til Viken og Gran til Innlandet?

                                               

  Hva skjer med:

  *Skole

  *Samferdsel

  *Næringsliv

                                                                                             

  Vi har vært så heldige å få påtroppende fylkesrådmann for nye Innlandet, Tron Bamrud, til å fortelle oss hva som skjer når Hadeland deles på to ulike regioner. Leder for regionkontoret på Hadeland,

  Sigmund Hagen er innleder.

  Møtet er åpent for alle.

                                                   

  Påmelding til Dagfinn Edvardsen på 908 89 767 eller

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  broken image

  Digitalisering

  Frokostmøte 7. mars 2019 - Digitalisering

  JoHNet Datasystemer AS inviterer 7. mars til frokostmøte vedrørende digitalisering i Hadelandshagen.

   

  Digitalisering – hvordan få god samhandling og effektiv kommunikasjon både med egne ansatte og kunder, hvor digital skjermkommunikasjon blir sentralt.

   

  Frokostmøtet er fra kl 09:00 – 11:30 med frokostservering fra kl 08.30.

   

  For mer informasjon kontakt Robert Aaslund Langerud Senior IT salgskonsulent

  på 951 98 964 eller robert.langerud@johnet.no.

   

  For påmelding følg denne linken https://www.johnet.no/frokostseminar-digitalisering2019/

   

  broken image

  MS Excel kurs

  Grunnleggende kurs i MS Excel

  Kurset tar for seg:

   

  Hva Excel er og hva kan det faktisk kan brukes til.

  Grunnleggende kalkulering.

  Praktisk bruk av Excel

  Og en del andre ting som er kjekt å vite.

   

  Kurset går over to kvelder a 3 timer.

   

  Tirsdag 15.01.2019 kl 18.00-21.00 og

  torsdag 17.01.2019 kl 18.00-21.00.

   

  For mer informasjon og påmelding se HER

   

  broken image

  Norges Vels grûnderpris 2019

  Har du gode kandidater?

  Norges Vels Grûnderpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

  Norges Vel skriver følgende:

  Gjennom denne prisen ønsker vi å premiere og oppmuntre grûndere for deres innsats.

  Alle kan sende inn forslag på kandidater. Fristen er 1. november 2018.

  Det er ofte lokale ildsjeler og grûndere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Vi håper du vil bidra til at informasjon om Norges Vels Grûnderpris kommer ut i din kommune slik at vi også i år får mange gode kandidater.

   

  Norges Vels Grûnderpris - Honnør til nyskapning

   

  Du finner mer informasjon på www.norgesvel.no/grunderpris

   

   

 • Arrangementer

  Hadelandshagen arrangerer en rekke kurs, møter og større samlinger gjennom året. Alle våre kurs arrangeres i Storgata 15 i Gran sentrum dersom ikke annet er spesifisert.

  broken image

  Gründerpizza

  Har du en bedriftsidé, eller har du bare lyst til vite mer om å starte egen bedrift? Vi inviterer til en faglig og sosial kveld der du møter gode hjelpere og andre bedriftsstartere.

   

   

  PROGRAM

   

  • Vi ønsker velkommen, og forteller litt om vårt gründertilbud
   Dagfinn Edvardsen, leder i Hadelandshagen og Kari Isingrud, etablererveileder
    
  • Pizza og prat om hva som skal til for å lykkes med egen bedrift
    
  • En gründerhistorie - Liza Franke fra Lizas småbruk
    
  • Uten kunder - ingen bedrift
   Marius Håvåg Korum fra innovasjon Norge
    
  • Finansiering, støtte og tilskudd
   - Innovasjon Norge
   - Sparebank 1 Ringerike Hadeland næringsstiftelse
   - Etablererveileders tips om crowdfunding
    
  • Avslutning

   

  Tid: 22.08.2018, 18.30-21.30

  Sted: Mamma Mia, Granstunet

              

  Gratis pizza, drikke betaler du selv
   

  Informasjon og påmelding:
  kari.isingrud@hadelandshagen.net

  Tlf: 92 83 26 07

   

  Følg med på facebook

   

  broken image

  Etablererkurs - "starte egen bedrift?"

  Etablererkurs for deg som vil starte egen bedrift.

  På kurset lærer du hva som skal til for å skape en lønnsom bedrift. Dette er et praktisk kurs der du hele tiden jobber med ditt eget prosjekt.

   

  Kurset holdes i Hadelandshagen, næringshagen på Hadeland. Du blir kjent med din lokale etablererveileder og tilbudet i næringshagen. Du treffer andre etablerere fra din region og kan knytte viktige kontakter.

   

  Nytt kurs starter 12. september 2018

   

  Kurs over fire kvelder kl. 17-21

  Kursdatoer: 12/9, 19/9, 26/9, 10/10

  Hadelandshagen,Storgata 15, 2750 Gran

  Kursholder: Etablererveileder Kari Isingrud

  Pris kr. 800,- inkl. enkel servering

   

  Påmeldingsfrist 5/9

   

  For påmelding eller mer info - ta kontakt:

  kari.isingrud@hadelandshagen.net

  tlf.: 92 83 26 07

  broken image

  HMS kurs

  HMS KURS FOR DAGLIG LEDER

  HMS opplæringen Norge AS arrangerer HMS kurs for ledere tirsdag den 11 september kl.12-16 i samarbeid med Hadelandshagen på Gran.

  Kurset holdes i Hadelandshagen sine lokaler: Storgata 15, 2750 Gran.

  Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

  HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

  Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i HMS-kurs for ledere:
  – Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  – Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  – Roller i HMS arbeidet
  – Krav til arbeidsmiljø
  – Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  – Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

  - Relevante nettsider i HMS arbeidet

   

  Krav til forkunnskaper: Ingen

   

  Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 12.00 — 16.00, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

   

  Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.990,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, enkel servering og utstedelse av kompetansebevis.

   

  HMS OPPLÆRINGEN NORGE AS

  Gamle Leirdalsvei 16

  1081 Oslo

  Tlf : 41692227

  www.hmsopplaringen.no

  For påmelding : stig@hmsopplaringen.no

  broken image

  Har du en god forretningsidè?

  Da kan du søke om investeringsmidler!

  Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet? Da kan du søke om investeringsmidler fra
  SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

  Søknadsfrist: 1. februar, 15. april og 1. oktober.

  Til søknad her

  broken image

  Fagkveld for byggebransjen

  Faglig påfyll for bedrifter og enkeltmannsforetak

  Tirsdag 17. april 2018, kl 16.30 - 18.30 i Hadelandshagen, Storgata 15, 2750 Gran. Lett servering ved oppstart. Gratis!

   

  Faglig påfyll for bedrifter og enkeltmannsforetak

  Vi vil ha 2 temaer for denne ettermiddagen:

   

  1. BYGG I TRE

  Vi får besøk av Green Advisers AS

  v/Joakim Dørum daglig leder med spesialkompetanse på konstruksjoner i tre

   

  2. BRANSJESAMARBEID

  Hadelandshagen v/Dagfinn Edvardsen

   

  Påmelding innen onsdag 11.04.2018 til: Anne.Borgedahl@gran.kommune.no

   

  Arrangert i samarbeide mellom:

  Gran kommune og Lunner kommune, Hadelandshagen AS og Landbrukskontoret Hadeland

  broken image

  Er du klar for GDPR?

  I dag er det litt over to måneder til loven trer i kraft og hvor langt har du kommet i ditt eget arbeide?

  Noen kommer garantert til å sette deg på prøve! Her snakker vi om informasjon rundt ansatte og dine kunder, hva de kjøper, hvor de bor, epost-adresser, telefonnummer, IP-adresse, preferanser osv. Rett og slett alle opplysninger du har som kan knyttes til en enkeltperson. Kurset hjelper deg å komme i gang!

   

  13. mars 2018, kl 11.30 - 14.00 i Hadelandshagen, Storgata 15, 2750 Gran. Lunsj servering fra kl 11.00.

  Målgruppen er absolutt alle typer virksomhet, ingen bransjer er unntatt.

   

  Foredragsholder er Karl Morten Ramberg. Han har siden 1983 jobbet med kartlegging av virksomheters funksjonelle behov og prosesser og

  mapping av disse, mot tilgjengelige teknologier og applikasjoner. Han har også utarbeidet endringsspesifikasjoner og spesifikasjoner av nye applikasjoner og moduler i samarbeide med brukere og ledelse i mange bedrifter internasjonalt, inklusive forsvarsindustrien.

  Kurset koster kr 400 + mva inkl lunsj.

  Påmelding Dagfinn.Edvardsen@hadelandshagen.net eller 90 88 97 67

   

  broken image

  Dagligvaremarkedet på Hadeland og resten av Norge om 10 år!

  Vi har fått en unik mulighet til å møte Odd Gisholt som er Dr.oec. fra Universitet St.Gallen i Sveits.

  Han driver sitt eget Institutt for Marketing og Retail Management. I en årrekke var han fagansvarlig for varehandel ved handelshøyskolen BI. Han har ellers vært leder ved handelshøyskoler i Leipzig og Hamburg.

  Mandag 29. januar 2018 kl 18.00 - 22.00 på Sanner Hotell.

  Påmelding til dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net .
  Pris inklusive bevertning kr 490,- +mva.

  Programmet har som målsetting å etablere en uformell arena for næringslivet på Hadeland. Vi har av den grunn ikke laget en stramt timet agenda, men ønsker at det skal være «løs snipp» med rom for tilpasninger.

   

  broken image

  Årsoppgjørsseminar 2017

  Nyheter og de viktigste endringene for årsavslutningen

  Gratis seminar 10. januar 2018, kl. 12.30 - 15.30 i Hadelandshagen, Storgata 15 i Gran. Lunsj serveres fra kl 12.00 - 12.30.

   

  Seminaret passer for økonomisjefer, regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og andre som arbeider med årsoppgjør, samt bedriftseiere, styremedlemmer og andre med interesse for og ønske om bedre kjennskap til nyheter innen regnskap, skatt og avgift.

  Kurset dekker obligatorisk etterutdanning med 2 timer skatt/avgift og 1 time finansregnskap for regnskapsførere.

  Påmelding og mer informasjon finnes HER

   

  broken image

  Hadelandskonferansen

  Hadeland videregående skole 17. november 2017

  Hadelandskonferansen arrangeres årlig og har vært en stor suksess siden oppstarten i 2011. Konferansen er både til inspirasjon og fungerer som en møteplass for alle som bryr seg om Hadeland.

  Klikk her for mer informasjon om årets konferanse

  broken image

  Mangfoldig arbeidsliv

  – et spørsmål om moral eller økonomi?

  Tirsdag 28. november, kl. 18.00 - 22.00 på Lygnasæter

  Det finnes ressurser dere kanskje ikke benytter i dag, kom og hør om mulighetene. Vi får et spennende foredrag fra Jon Rogstad som er forskningsleder og professor ved Fafo. Vi har også med oss flyktningetjenesten i Gran og Lunner, Hadeland IPS og Nav Hadeland, tre aktører som jobber for arbeidsinkludering.
  I tillegg blir det som vanlig god mat og gode muligheter for å treffe hyggelige kolleger i næringslivet på Hadeland.

  Pris kr 390,-. Påmelding: dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

  Mer informasjon finnes HER. Velkommen!

  broken image

  Statsbudsjettet 2018 - skatt og avgift

  Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018

  17. oktober 2017, kl 13.00 - 15.00 i Hadelandshagen, Storgata 15, 2750 Gran. Lett servering fra kl 12.30.

  Målgruppen er bedrifter og privatpersoner med interesse for skatt og avgift. Det godkjennes også som obligatorisk etterutdanning.

  Gratis!

  Påmelding og mer informasjon finnes her

   

 • Vårt HADELAND

  Det skjer mye på Hadeland.De største arrangementene kan du lese om her!

  June 17, 2019
  More Posts
 • Lokaler

  Hadelandshagen byr på et miljø med fokus på utvikling og vekst, god infrastruktur og fellestjenester, samt et nettverk og tilbud som småbedrifter kan nyte godt av.

   

  Ta kontakt dersom du er interessert i å leie plass hos oss på Gran eller Harestua.

  Vi tilbyr

  • Ferdig møblerte kontorarbeidplasser
  • Avansert trådløst nettverk med høy hastighet og kapasitet
  • Tilgang til et velutstyrte møterom
  • Kopimaskin/printere/scanner (trådløs tilkobling)
  • Kaffe/varmdrikkautomater 
  • Kjøkken med utstyr
  • Parkeringsplass

  Fellesfunksjoner

  • Felles postboks/ postbehandling
  • Alarmsystem – vakthold
  • Aviser
  • Strøm/fyring og friskluftssystem
  • Møterom
  • Kaffe/te – og frisk frukt hver uke
  • Tilbud om minst 4 fagseminarer per år
  • Felles sosiale tiltak som julelunsj

  Andre og viktige grunner

  • Hadelandshagens store eksterne nettverk og samarbeidspartnere

  • Hyggelige og hjelpsomme ”kollegaer” – med stor mulighet for gjensidig utnyttelse av kompetanse
    

  Et miljø med ressurspersoner som har en bred faglig og erfaringsmessig bakgrunn vil bli prioritert i Hadelandshagen; – så som advokater, revisor, regnskapskontor, rådgivere / konsulenter innen it/data, finansiering, gründerutfordringer, salg/markedsføring, merkevarebygging, personalutvikling/coaching, internasjonalisering/eksport, grafisk design og industridesign.​

  Tjenester det betales individuelt for

  • Bruk av kopimaskin

  • Kaffe og frukt

  Våre leietakere:

  • Cantor
  • Etablererveileder
  • Regionrådet for Hadeland
  • Sparebank Stiftelsen Gran
  • Artisti Dialog
  • Gran Handel og Håndverk (GHH)
  • Marcello
  • EDR Medeso
  • SMT Norway
  • Accountor
  • Propell.AI
  • Microprog
  • Villflor - Eva Kleffelgård
  • RRO AS
  • Rejlers
 • Etablererveileder

  Etablererveiledning – gratis veiledning for folk som vil starte bedrift

  • Idé- og forretningsutvikling 
  • Etablering og registrering av foretak 
  • Planlegging og organisering 
  • Produktutvikling og markedsføring 
  • Økonomi og søknader om støtte og finansiering 
  • Bistand i kontakt med private og offentlige aktører 
  • Etablererkurs og andre kurs 
  • Næringsfaglig vurdering

  Etablererkurs

  På kurset lærer du hva som skal til for å skape en lønnsom bedrift. Dette er et praktisk kurs der du hele tiden jobber med ditt eget prosjekt.

  Du blir kjent med din lokale etablererveileder og tilbudet i næringshagen. Du treffer andre etablerere fra din region og kan knytte viktige kontakter.

  Vi holder kurs når det er behov - ta kontakt med Etablererveileder dersom du er interessert i å delta på et slikt kurs.

  Bedriftsveiledning – for bedrifter i vekst og omstilling

  • Innovasjon og forretningsutvikling 
  • Info om støtteordninger og søknadsprosess 
  • Organisasjonsutvikling og endringsledelse 
  • Kompetansestyring og rekrutteringspolitikk 

    

  Nettverk – for bedrifter som vil samarbeide med andre

  • Tilbud om deltakelse i selvdrevne nettverk 
  • Veiledning og tilrettelegging av nettverksamlinger 
  • Faglig og personlig utvikling i samarbeid med andre 
 • Om Hadelandshagen

  Hadelandshagen AS skal være den naturlige samarbeidspartner for næringsutvikling og næringslivsvekst på Hadeland.

   

  Hadelandshagen AS skal bidra til nyetablering og vekst i næringslivet på Hadeland.

  Konseptet

  Næringshagen er en samlokalisering av virksomheter der en ønsker å bygge opp et profesjonelt, faglig og sosialt miljø, og der etablereren gis gunstige oppstartsvilkår.

   

  Hadelandshagen er en synlig og samlende fellesaktør for næringslivet. Gjennom Hadelandskonferansen, nettverkssamlinger, frokostmøter, et variert kurstilbud og ulike andre arrangementer er det etablert møteplasser for næringsliv og det offentlige. Hadelandshagen tilbyr nettverk og bistand til næringslivet som for eksempel rådgivning, styrekompetanse og syretesting. Vi har gode fasiliteter for møter og samlinger sentralt i regionsenteret i Gran og på Harestua.

   

  Hadelandshagen er næringslivets representant i forskjellige råd og utvalg.

  Historien

  Hadelandshagen ble etablert i 2008 med initiativ fra Gran og Lunner kommune med støtte fra Oppland Fylkeskommune. Gran og Lunner kommune eier i dag tilsammen 34% av Hadelandshagen, resten eies av privat næringsliv i vår region.

  Hvem er vi?

  Daglig leder: Dagfinn Edvardsen

  Forretningsutvikler: Erik Schjerven

  Konsulent: Ole Næss

   

  Dagfinn Edvardsen har bakgrunn som selvstendig næringsdrivende. Han er gründer av Mix-kjeden og bakgrunn fra kjededrift i Norgesgruppen, Expert og Torshov Bilrekvisita.

   

  Ole Næss er utdannet økonom og eiendomsmegler. Han har varierende yrkesbakgrunn fra bl.a. Obos, Eiendomsmegler 1 og selvstendig næringsdrivende.

   

  Erik Schjerven er sivilmarkedsfører med bakgrunn fra markedsføring, salg og digitale medier. Han bistår etablerte virksomheter med forretningsutvikling og gir veiledning til enkeltpersoner som vurderer eller skal starte egen virksomhet

  Styret

  Styreleder: Øyvind Rønningen

  Styremedlemmer: Thor-Erik Linstad, Bente Sønsteby Klæstad, Trond Bergan Holt, Terje Gundersen og Sigmund Hagen

  Varamedlemmer: Lillann Gulbrandsen og Torstein Brandrud

 • Noen ledige lokaler på Hadeland

  Her finner du noen av lokalene som er ledige på Hadeland.

  Se FINN.no for ytterligere informasjon.

  broken image

  Kontorlokaler til leie i Brandbu

  ROSENDALSVEGEN 1, 2760 Brandbu

  Se FINN https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=126556463

   

  For ytterligere detaljer
  kontakt: Trond Sørum på mobil 976 25 939 eller e-post tronds@hapro.no

  broken image

  Gran, lager ca 1 time fra Oslo - fra 350 kr pr kvm. pr år.

  MOLINNA 2, 2750 Gran

  Se FINN 

   

  For ytterligere detaljer
  kontakt: Geir Atle Finden på mobil 959 88 500 eller e-post gaf@totalplan.no

 • Aksjonærer og støttespillere

  Hadelandshagen har aksjonærer og øvrige støttespillere som gjør det mulig å gjennomføre det høye aktivitetsnivået som vi har. Vi retter en stor takk til alle som er med og støtter oss i dette viktige arbeidet for næringslivet på Hadeland.

  Våre aksjonærer:

  • Gran Kommune
  • Lunner Kommune
  • Hapro
  • Varig Hadeland Forsikring
  • Sparebank 1 Ringerike Hadeland
  • Marcello Consulting
  • Linstad Eiendom AS
  • Hadeland AS
  • Solhaugen Miljøhjem
  • Artisti Campaign AS
  • Hadar AS
  • Arja Eiendomsutvikling AS
  • Programinvest AS
  • Avastus AS
  • Øistad Eiendom AS
  • Nordea Bank Abp
  • Gran Almenning
  • Lunner Almenning
  • Hadeland Energi AS
  • Gran Handel og Håndverk
  • Granberg og Nordengen AS

  Våre aktive støttespillere

  • Næringsstiftelsen Sparebank 1 Ringerike Hadeland
  • Varig Hadeland Forsikring 
  • Hapro
  • Sparebank 1 Ringerike Hadeland
  • Røysumtunet
  • Å Energi
  • Viken Fiber
  • Lunner Almenning
  • Lunner kommune
  • Gran kommune
  • Innlandet fylkeskommune
  • Regionrådet Hadeland

  I tillegg har vi en rekke samarbeidspartnere på de ulike arrangementene som gjennomføres