Hadelandshagen ønsker å være et sted der både etablert næringsliv og nye  virksomheter kan finne fram til ny kunnskap og holde seg oppdatert på beste praksis  innen ulike fagfelt. 

Vi holder kurs og temakvelder. Sjekk under Aktuelt for planlagte kompetansehevingstiltak.og holde seg oppdatert på beste praksis innen ulike fagfelt. Vi holder kurs og temakvelder. Sjekk under Aktuelt for planlagte kompetansehevingstiltak.