Hadelandshagen kan bistå deg i prosessen - og hjelpe deg med å lage budsjetter, finne finansieringsløsninger og skrive søknader til relevante støtteordninger.

For å hjelpe deg på vei har vi laget en kort oversikt over noe av det som finnes av tilskuddsordninger i vår region.

Sparebank1 Ringerike Hadeland sin Næringsstiftelse

Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig innovasjon og næringsutvikling i Sparebank1 Ringerike Hadelands markedsområde, herunder Gran, Lunner og Jevnaker.

Dette skjer ved at Stiftelsen foretar investeringer eller gir økonomiske tilskudd til næringsvirksomhet eller næringsfremmende aktiviteter. For tiden er det fire årlige søknadsfrister. Vanligvis vil du få svar på søknaden ca 4 uker etter fristens utløp. 

  • 1/2
  • 15/4
  • 25/8
  • 15/10

Se mer på: https://www.naeringsstiftelsen.no

Innlandet Fylke sin ordning Grønn Framtid

Merk; gjelder kun for prosjekter i Gran kommune

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. 
Søknader tas i mot forløpende. 

Formålet med Grønn framtid Innlandet er både å fremme verdiskaping som gir positiv effekt på klima og/eller miljø, og å bidra til en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i Innlandet.

Ordningen skal være enkel å søke på. Den skal bidra til å redusere risikoen bedrifter står overfor når de utvikler, tester og iverksetter nye idéer og teknologi.

Se mer på: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/gronn-framtid-innlandet.7069.aspx

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har mange tilskuddsordninger. Skal du etablere bedrift eller videreutvikle en eksisterende så kan det hende du finner noen relevante ordninger for deg og din bedrift. I tillegg til å bidra finansielt, tilbyr de tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. 

Vi anbefaler at du tar deg tid å lese litt på deres nettsider. De har også mentorordning, et fyldig kompetansesenter med gratis online leksjoner

Se mer på: https://www.innovasjonnorge.no og https://www.innovasjonnorge.no/seksjon/finansiering-av-oppstart

Forskningsrådet

Norges forskningsråd lyser ut en milliard kroner til bedrifter som gjennomfører innovasjonsprosjekter sammen med forskningsmiljø. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. 

Se mer på: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/