Da kan du søke om investeringsmidler fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

Det er fire søknadsfrister per år: 

  • 1. februar
  • 15. april
  • 25. august
  • 1. oktober
Se mer om kriterier, tidligere tildelinger og ordningen her: https://www.naeringsstiftelsen.no