Hildegunn Fallang fra NHO kommer og snakker om «Kraftløftet» som er LO og NHOs tiltaksplan for økt kraft- og nettilgang i Norge mot 2030.

Olav Stensli fra Å Energi og Glitre Nett informerer om den lokale situasjon for vår region i dag, og i framtid.

Vi serverer frokost fra 08:00 og har møtestart kl 08:30.  Møtet avsluttes kl 10:30. 

Velkommen til våre lokaler på Harestua (Vannebos veg 205, 5. etg).

 

Påmelding: de@hadelandshagen.net